Monday, November 7, 2011

JALAN PULANG: Anwar Ibrahim Gempur Ledang, Johor

JALAN PULANG: Anwar Ibrahim Gempur Ledang, Johor: Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim berjaya menghimpunkan lebih 1000 pendengar ceramahnya yang diadakan dia daerah Ledang, Johor pada 4 Novembe...

No comments:

Post a Comment